Zakładanie łąk kwietnych

Zakładam łąki kwietne na terenie całego kraju. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jestem w stanie założyć łąkę kwietną zarówno na małych jak i dużych obszarach.

Ofertę kieruję do wszystkich miłośników przyrody zarówno do osób prywatnych jak i firm oraz instytucji dbających o zieleń miejską.

Obniż koszty utrzymania terenów zielonych nawet o 60 %!

Skontaktuj się ze mną i wspólnie stwórzmy miejsce pełne życia, kolorów i zapachów!

Do dzieła!