Warsztaty edukacyjne i szkolenia

Pasja do Świata Natury, wiedza teoretyczna poparta kilkuletnim doświadczeniem praktycznym zdobytym podczas realizacji wielu projektów przy zakładaniu łąk kwietnych na terenie całego kraju, współpraca międzynarodowa oraz okresowa współpraca edukacyjna z Samodzielnym Zakładem Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa w SGGW sprawiają, że podczas zajęć edukacyjnych, które dla Państwa przygotowałem otrzymacie szereg informacji i cennych porad dot. m.in.:

  • genezy powstania łąk kwietnych
  • zaletach bioróżnorodności
  • owadów pożytecznych
  • typach siedlisk
  • właściwości łąk kwietnych
  • doboru mieszanek nasiennych
  • zakładania łąk kwietnych
  • wykorzystania roślin łąkowych z pojemników
  • pielęgnacji

Wierzę, że moja wiedza przyda się Państwu aby lepiej zrozumieć roślinność łąkową, jak wprowadzać łąki w przestrzeń miejską oraz korzyści jakie niesie za sobą zakładanie łąk kwietnych na terenach zurbanizowanych.

Zapraszam do współpracy m.in.: Urzędników Miejskich, Architektów Krajobrazu, Firmy Ogrodnicze, Uczelnie Wyższe, Organizacje pro-ekologiczne