Produkcja roślin łąkowych w pojemnikach

Większość roślin występujących na łąkach kwietnych nadaje się do uprawy w pojemnikach i dotyczy to zarówno traw, jak i roślin dwuliściennych. Wykorzystanie roślin łąkowych z pojemnika rodzi nowe możliwości dla Architektów Krajobrazu i Urzędników Miejskich kreujących nowe, naturalistyczne nasadzenia w przestrzeni miejskiej, ale także daje możliwość Botanikom przy odtwarzaniu naturalnych siedlisk poprzez dosadzenie poszczególnych gatunków roślin.

Prowadzę produkcję roślin łąkowych w multiplatach oraz pojemnikach P9 lub C1,5 wyłącznie na zamówienie.
W zależności od gatunku cykl produkcyjny trwa od 4 do 14 miesięcy.

Porozmawiajmy